Відповідно до наказу Державного центру зайнятості від 27.12.2019 з 01 січня 2020 року функціонує дієвий інструмент ефективної системи надання послуг роботодавцям - Інститут «Консультанта роботодавця». 

Залучення роботодавців до співпраці, пошук та застосування сучасних підходів, спрощення комунікаційних зв’язків, натомість, збагачення змістовності комунікацій, - є стратегічним завданням Інституту «Консультант роботодавця». Адже, ефективна співпраця з роботодавцями є необхідним підґрунтям для успішного виконання гарантій держави щодо  сприяння громадянам у працевлаштуванні.

Побудова довірливих стосунків з роботодавцем, обізнаність щодо його кадрових потреб, специфіки економічної діяльності; підбір унікального комплексу послуг відповідно до його запиту; надання послуг на високопрофесійному рівні з залученням сучасних засобів комунікації – саме це функціональне навантаження має консультант роботодавця.

З метою задоволення потреб клієнтів в усіх центрах зайнятості/філіях запроваджено нову форму підбору кадрів на засадах рекрутингу. Це дозволяє  переорієнтувати роботу на забезпечення якісного підбору персоналу під замовлення роботодавців з індивідуальним підходом до кожного замовлення, задоволення потреб клієнтів щодо зайнятості та професійного розвитку.

 

Засади функціонування Інституту «Консультант роботодавця»:

  1. Планування та стратегічне бачення. Робота на випередження, врахування особливостей сучасного ринку праці та планування оптимальних шляхів подальшої взаємодії. Робота з новоствореними підприємствами є запорукою розширення рамок сталої взаємодії з роботодавцями.
  2. Комплексність. Застосування різноманітних  підходів до вирішення актуальних  питань. Використання адресних засобів співпраці в залежності від особливостей функціонування підприємств.
  3. Системність. Планомірне та системне залучення роботодавців до активних програм сприяння зайнятості населення, охоплення інформаційно-роз’яснювальними заходами служби.
  4. Гнучкість підходів.  Зроблено крок вперед в удосконаленні та застосуванні дистанційних засобів та форм співпраці. Це доводить, що не тільки живе спілкування з роботодавцем є умовою ефективності в роботі.
  5. Креативність. Застосування консультантами роботодавців елементів рекрутингу в роботі забезпечує надання адресних спеціалізованих та ефективних послуг з використанням сучасних електронних сервісів, дієво та результативно вирішує проблеми забезпечення кадрами роботодавців.
  6. Доцільність та своєчасність. Здійснена фундаментальна робота консультантів роботодавців в частині вжиття заходів щодо запобігання масовому вивільненню працівників та надання допомоги по частковому безробіттю.

Новий підхід до обслуговування роботодавців, відпрацьований на чотирьох пілотних центрах зайнятості, базується на задоволенні індивідуальних потреб кожного клієнта: послуги роботодавцям надаються за цільовими групами та за допомогою зручних електронних сервісів.

20.11.2019

Дніпропетровська обласна служба зайнятості підбиває перші підсумки реалізації нової технології обслуговування роботодавців.

05.09.2019

Сучасний ринок праці вимагає нових підходів до надання послуг роботодавцям з урахуванням особливостей розвитку місцевого та  регіонального ринків праці, специфіки підприємницької активності регіону і соціальної сфери в цілому.

25.09.2019

2 серпня 2019 року в рамках запровадження на Дніпропетровщині  нового проєкту Консультант Роботодавця фахівці обласного центру зайнятості та  Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти ДСЗ завітали з візитом до лідера металургійної галузі України – міжнародної компанії Метінвест–СМЦ. Ця компанія стала першим підприємством, яке співпрацюватиме зі службою зайнятості в новому форматі надання послуг.

03.08.2019