Відеоролики про професії         

 

      

Професійна орієнтація осіб, які звернулися до державної служби зайнятості, здійснюється шляхом професійного інформуванняпрофесійного консультування, проведення  професійного відбору та професійної діагностики.

Профінформування

Будь-який громадянин, який звернувся до Державної служби зайнятості, може отримати інформацію про сучасний світ професій,  їх зміст та вимоги до працівника, стан та перспективи розвитку ринку праці, підприємства та актуальні вакансії, послуги служби зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню, види та форми професійного навчання, розвитку навичок та набуттю нових компетенцій.

Профінформування забезпечується шляхом вільного доступу громадян до джерел інформації, надання індивідуальних інформаційних консультацій, залучення до участі у інформаційних заходах центру зайнятості.

Профконсультування

Професійне консультування здійснюється з метою допомоги у виборі або зміні професії, виду діяльності з урахуванням індивідуально-психологічних характеристик, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я, особливостей життєвих ситуацій та потреби ринку праці.

Індивідуальна профконсультація проводиться для осіб, які не мають професії, або для осіб які бажають змінити професію, отримати кар’єрну консультацію. За згодою особи послуги з профконсультування можуть супроводжуватися психодіагностичиним тестуванням.

Також, профконсультування передбачає проведення центрами зайнятості заходів щодо оволодіння громадянами навичками пошуку вакансій, складання резюме (відео-резюме), проведення співбесід з роботодавцем, кар’єрним консультуванням тощо.

Отримати послуги з професійного консультування можна за рекомендаціями фахівців центру зайнятості або за власним бажанням.

Професійний відбір

Професійний відбір проводиться:

  • для відбору безробітних на профнавчання під замовлення роботодавця;
  • для відбору претендентів на вакантні посади на замовлення роботодавця.

Послуги з професійного відбору супроводжуються  профдіагностичним тестуванням.

Особи мають можливість взяти участь в професійному відборі за рекомендаціями фахівців центру зайнятості та за власним бажанням.

Професійна діагностика

Проведення професійної діагностики,  полягає у наданні  комплексу послуг із виявлення та оцінювання індивідуально-психологічних особливостей, здібностей, інтересів, можливостей, навичок особи.