Державна служба зайнятості надає можливість тимчасового працевлаштування, як безробітним, так і особам зайнятим трудовою діяльністю. Так, одними з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних, надання можливості закріплення на робочому місці є:

 організація громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Громадські роботи або роботи тимчасового характеру мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії; можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

До громадських робіт або робіт тимчасового характеру залучаються:

  • зареєстровані безробітні;
  • особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах (далі - територіальні органи) як такі, що шукають роботу (далі - особи, які шукають роботу);
  • працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (далі - працівники, які втратили частину заробітної плати).

Правовими підставами організації громадських робіт є частина перша статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» та Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013 №175.

 організація суспільно корисних робіт.

Суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

Програма орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітних та інших незайнятих осіб.

З кожною із таких осіб укладається строковий трудовий договір.

Правові та організаційні засади залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, а також питання соціального захисту працездатних осіб, що залучаються до їх виконання, визначені статтею 8 Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженим постановою КМУ від 13.07.2011 № 753.

У разі відсутності підходящої роботи для зареєстрованого безробітного, підходящою для нього роботою вважається участь у громадських роботах та суспільно корисних роботах.

У разі відмови від 2-х пропозицій підходящої роботи щодо участі в громадських роботах та відмови від суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану реєстрація безробітного припиняється.

З відмінностями між суспільно корисними та громадськими роботами можна ознайомитись в інфографіці, що додається. Для збільшення необхідно обрати картинку та натиснути на неї.