Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» видами забезпечення та видами соціальних послуг та за цим Законом та Законом України «Про зайнятість населення» є:

 • допомога по безробіттю;
 • допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;
 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах, організаціях;
 • профорієнтація;
 • індивідуальне планування працевлаштування;
 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • інші послуги, пов’язані із працевлаштуванням, передбачені законодавством;
 • послуги для роботодавців;
 • надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зокрема таких, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, компенсацій відповідно до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення";
 • сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних відповідно до статті 261 Закону України "Про зайнятість населення";
 • надання роботодавцям - суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону України "Про зайнятість населення";
 • надання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності відповідно до статті 27 Закону України "Про зайнятість населення";
 • надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом: перепідготовки за робітничою професією; підготовки за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовки на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти); спеціалізації та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями відповідно до статті 30 Закону України "Про зайнятість населення";
 • здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб відповідно до статті 241 Закону України "Про зайнятість населення";
 • надання допомоги по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення";
 • інші програми сприяння зайнятості населення, які запроваджуються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
 • інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.