Відповідно до статті 10 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (далі – Закон) управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Правління Фонду, що створено відповідно до Закону, розпочало свою діяльність в межах повноважень, починаючи з першого засідання правління Фонду – 06 липня 2000 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 955 „Про організаційні заходи щодо запровадження загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття”.

Організаційну роботу щодо формування першого складу правління Фонду, а також проведення його першого засідання здійснив у 2000 році Український координаційний комітет сприяння зайнятості населення відповідно до прикінцевих положень Закону.

З метою забезпечення впровадження з 01 січня 2001 року положень Закону діяльність правління Фонду протягом 2000 року спрямовувалась на вжиття організаційних заходів та заходів щодо розробки підзаконних актів, формування реєстру платників внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, вдосконалення системи контролю за повнотою та своєчасністю сплати внесків, забезпечення адаптації інформаційно-довідкової автоматизованої системи державної служби зайнятості. Так, правлінням Фонду розроблено та затверджено Статут Фонду, Регламент роботи правління Фонду.

До складу правління Фонду входять по 5 представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями  профспілок  та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається  сторонами  соціального  діалогу  самостійно.

Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління Фонду.

Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки  почергово  від  представників кожної сторони. Голова правління Фонду має двох заступників, які разом з головою представляють сторони.

Відповідно до статті 11 Закону правління Фонду визначає перспективні та поточні завдання Фонду; обирає голову правління Фонду та його заступників; затверджує статут Фонду; схвалює проєкт річного бюджету фонду та подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці, трудових відносин та зайнятості населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України;   заслуховує звіт про виконання бюджету Фонду;  вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці, трудових відносин та зайнятості населення, пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття; вирішує інші питання відповідно до статуту Фонду.

Серед питань, що перебувають на постійному контролі правління Фонду, є формування та виконання бюджету Фонду, визначення основних пріоритетних завдань Фонду, вдосконалення нормативно-правової бази, що регламентує внутрішню діяльність Фонду та інші питання, зокрема щодо підвищення ефективності діяльності Фонду.

За роки існування правління Фонду створено дієву систему соціального партнерства та надійну систему соціального захисту населення від безробіття на страхових засадах.