Найзначніші порушення, що обмежують здатність працівників з інвалідністю до орієнтації та трудової діяльності, спостерігаються при патології зорового аналізатора. Цей тип патології зумовлений аномаліями рефракції, порушенням прозорості середовищ ока, що проводять світло, зниженням гостроти зору, світловідчуття і деформацією полів зору аж до повної сліпоти.

У цих випадках використовується спеціальне оснащення верстатів і робочих місць; забезпечення пристосуванням для переміщення деталей, вузлів і приладів; модифікація органів управління механізмами і верстами; установка огорож: захисних і таких, що направляють переміщення у цехах і ділянках; блокування верстатів і механізмів, що рухаються; спецсигналізація; засоби інформатизації.

Освітлення робочих місць для інвалідів по зору необхідно встановлювати індивідуально. На робочих місцях, де працюють люди зі слабким або залишковим зором, не допускаються різкі зміни освітлення протягом робочого дня.

Із загальноорганізаційних заходів необхідні такі: надання транспорту для доставки на роботу і додому; залучення допоміжного персоналу (зрячих) для допомоги працівникам з інвалідністю; організація технологічного циклу і підбір виробів та робіт, що відповідають трудовим можливостям працівників з інвалідністю; розробка полегшених режимів праці.

Працівники з порушеннями слуху не можуть бути зайнятими на роботах, де про аварійні ситуації попереджає звукова сигналізація, та в цехах, де транспортні засоби використовують звукову сигналізацію, а також на роботах в умовах інтенсивного шуму та локальної виробничої вібрації.

При вестибулярній дисфункції не можна розташовувати робочі місця на висоті, без достатнього освітлення, біля механізмів, що рухаються, електрообладнання.

 

Вимоги до робочих місць працівників, які мають вісцеральні і метаболічні порушення

Вісцеральні і метаболічні порушення є одними з найчастіших причин інвалідності, оскільки охоплюють порушення кровообігу, дихання, травлення, ендокринної та нервово-м’язової систем, виділення і водно-сольового обміну тощо. Все це призводить до порушень працездатності у вигляді зниження можливості переносити фізичні та нервово-психічні навантаження, сенсорної і моторної дезорієнтації та дискоординації, з певними невротичними і психічними зрушеннями.

Основними заходами, що забезпечують для цієї групи працівників організацію робочих міць є: дотримання належних санітарно-гігієнічних параметрів середовища у приміщеннях і на робочому місці; забезпечення механізмами для полегшення фізичних навантажень, а також доставки заготовок, деталей і вузлів на робоче місце та їх видалення після виконання технологічної операції; підбір у технологічному циклі місця, де може виконувати роботу така людина.

Для таких працівників характерними є особливі потреби щодо режиму праці та відпочинку, режиму харчування; їх робочі функції не повинні передбачати підвищених вимог до уваги, зібраності, тонкої координації та витривалості.

 

Вимоги до робочих місць людей із руховими порушеннями

Коли йдеться про рухові порушення, то слід розрізняти патології з порушенням рухів верхніх і нижніх кінцівок, хребта та їх поєднання.

При рухових порушеннях верхніх кінцівок і обмеженій здатності до самостійного пересування основними методами організації робочих місць працівників для більшості доступних професій є такі: забезпечення спеціальними робочими меблями, встановлення необхідних опор і кріплень, модернізація і індивідуальна підгонка пристроїв управління механізмами і верстатами, забезпечення пристосуваннями для переміщення деталей та вузлів, готових виробів і габаритного оснащення до робочого місця та їх усунення в разі необхідності, а також механізмами для підйому вантажів і їх транспортування до робочих зон та відвальних бункерів. Крім того, для доставки цих працівників на роботу і до місця проживання необхідно надавати спеціальний транспорт.

При рухових порушеннях ніжних кінцівок необхідно: забезпечити працівника спеціальними меблями з індивідуальною підгонкою, пристроями для переміщення деталей, вузлів та виробів; установити опори та кріплення, що направляють рухи у приміщенні ділянки або цеху, а також леєри; модифікувати пристрої управління спеціальними механізмами полегшення праці для запобігання значним зусиллям на верстатах, сильним нахилам корпусу, присіданням та вставанням, підніманням-спускам східцями, тривалому перебуванню на ногах з частими поворотами на місці.

 

Інформацію щодо облаштування робочих місць для працівників із деякими типами інвалідності узагальнено в табл. 1

Таблиця 1. Вимоги та рекомендації, які необхідно враховувати при визначенні робочого місця працівників з інвалідністю

Категорії інвалідів

Групи інвалідів

Об’ємно-планувальні, будівельні та інші спеціальні рішення

Інваліди з ураженням опорно-рухового апарату

Ті, які користуються візками

а) ширина проходів у приміщеннях – не менше за 1,2 м;

ширина коридору чи переходу в іншу будівлю – не менше за 2,0 м;

ширина евакуаційного виходу з приміщення та з коридору на сходи – не менше за 0,9 м;

ширина маршу сходів– не менше за 1,35 м;

б) при розташуванні робочих місць на другому поверсі та вище має бути обладнано ліфт із пасажирською кабіною: ширина – 1,1 м; глибина – 1,4 м. Для нового будівництва громадських та виробничих будинків рекомендується застосовувати ліфти із шириною дверного прорізу не менше за 0,9 м;

в) планування робочих місць має забезпечувати мінімальну необхідність пересування;

г) відсутність будівельних та інших конструкцій, які створюють незручності для пересування.

 

Ті, хто має захворювання (вади розвитку) нижніх кінцівок

а) ширина евакуаційного виходу з приміщення та з коридору на сходи – не менше за 0,9 м; ширина маршу сходів – не менше за 1,35 м;

б) при розташуванні робочих місць на другому поверсі та вище має бути обладнано ліфт загального користування;

в) відсутність будівельних та інших конструкцій, які створюють незручності для пересування.

Інваліди з захворюваннями органів зору

Незрячі (сліпі)

а) робочі місця мають бути розташовані не вище ніж на другому поверсі;

б) відсутність будівельних та інших конструкцій, які створюють незручності для пересування;

в) планування приміщень має бути симетричним, таким, що легко запам’ятовується;

г) розташування на одному поверсі виробничих та санітарно-побутових приміщень;

д) забезпечення тактильною та голосовою (звуковою) інформацією

Люди зі слабким зором

а) робочі місця мають бути розташовані не вище ніж на третьому поверсі;

б) відсутність будівельних та інших конструкцій, які створюють незручності для пересування;

в) люмінесцентне освітлення, підвищене освітлення робочих місць та приміщень;

г) забезпечення голосовою (звуковою) інформацією

Інваліди з захворюваннями органів слуху

Нечуючі та люди зі слабким слухом

Забезпечення візуальною інформацією

Інваліди унаслідок внутрішніх захворювань

Працівники із захворюваннями органів дихання

а) підвищений повітрообмін;

б) розташування робочого місця в приміщенні з вікнами на сонячному боці

Працівники із захворюваннями серцево-судинної системи

а) забезпечення пасажирським ліфтом при розташуванні робочих місць на другому поверсі та вище;

б) розташування робочого місця в приміщеннях із вікнами на тіньовій стороні, при орієнтації вікон на південь та захід має бути забезпечено захист від прямих сонячних променів